Badanie "Ocena efektywności systemu szkoleń w służbie cywilnej"


Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej systemu szkoleń w służbie cywilnej. Analiza jej wyników zostanie wykorzystana w pracy dyplomowej pt. „Ocena efektywności systemu szkoleń w służbie cywilnej” przygotowywanej w ramach studiów MBA organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Ankieta jest anonimowa.


Ankieta składa się z 40 pytań